فعالیت‌های سازمان

همایش علمی
همایش علمی

مسابقه ریخته‌گری
مسابقه ریخته‌گری

مسابقه سرامیک
مسابقه سرامیک

مسابقه عملیات حرارتی
مسابقه عملیات حرارتی

امورف

مسابقه متالوگرافی
مسابقه متالوگرافی

فعالیت‌های در دست اقدام


jadid(new)2

اسفند۹۴
 ddنشریه چاپ شد

حامیان ما