فعالیت‌های سازمان

نشریه آمورف
نشریه آمورف

مسابقه ریخته‌گری
مسابقه ریخته‌گری

مسابقه سرامیک
مسابقه سرامیک

مسابقه عملیات حرارتی
مسابقه عملیات حرارتی

همایش علمی
همایش علمی
http://iromes.ir/wp-content/uploads/2015/09/OMID-NEWS.gif

فعالیت‌های در دست اقدام


jadid(new)2

اسفند۹۴
 ddنشریه چاپ شد

حامیان ما