تیم کمیته آموزش

شروین نیازمند

شروین نیازمند

عضو کمیته آموزش

مجید رمضان پور

مجید رمضان پور

دبیر کمیته آموزش

مبینا صباغ

مبینا صباغ

عضو کمیته آموزش

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری امکان پذیر می باشد. کل حقوق این سایت متعلق به اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران می‏ باشد.