تیم کمیته ارتباط با صنعت

هادی محمدی

هادی محمدی

عضو کمیته ارتباط با صنعت

اکبر دری

اکبر دری

عضو کمیته ارتباط با صنعت

محمد ملکوتی خواه

محمد ملکوتی خواه

عضو کمیته ارتباط با صنعت

مسعود فتحی

مسعود فتحی

دبیر کمیته ارتباط با صنعت

مینا سالارزاده

مینا سالارزاده

عضو کمیته ارتباط با صنعت

ایمان آقایی

ایمان آقایی

عضو کمیته ارتباط با صنعت

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری امکان پذیر می باشد. کل حقوق این سایت متعلق به اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران می‏ باشد.