تیم کمیته پژوهش

فریبرز شریفیان

فریبرز شریفیان

عضو کمیته پژوهش

زهرا زمانی

زهرا زمانی

عضو کمیته پژوهش

سید مصطفی دانش

سید مصطفی دانش

دبیر کمیته پژوهش

احسان عبدی

احسان عبدی

عضو کمیته پژوهش

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری امکان پذیر می باشد. کل حقوق این سایت متعلق به اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران می‏ باشد.