تیم کمیته بین الملل اتحادیه

مهدی غربی

مهدی غربی

عضو کمیته بین الملل

پوریا پور حسین

پوریا پور حسین

عضو کمیته بین الملل

نیوشا نیک نهاد

نیوشا نیک نهاد

دبیر کمیته بین الملل

مریم فخر

مریم فخر

عضو کمیته بین الملل

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری امکان پذیر می باشد. کل حقوق این سایت متعلق به اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران می‏ باشد.