اعضای شورای مرکزی دوره هجدهم

علی دادخواه

علی دادخواه

دانشگاه صنعتی اصفهان
عضو شورای مرکزی

امیرحسین جعفری

امیرحسین جعفری

دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
دبیر کمیته روابط عمومی

شایان حمیدیه

شایان حمیدیه

دانشگاه زنجان
عضو شورای مرکزی

سینا برزگر

سینا برزگر

دانشگاه صنعتی اصفهان
نائب دبیر اتحادیه

مهدی سلیمیان

مهدی سلیمیان

دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر اتحادیه

مجید رمضان پور

مجید رمضان پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دبیر کمیته آموزش

نیوشا نیک نهاد

نیوشا نیک نهاد

دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کمیته بین الملل

مهدی غربی

مهدی غربی

دانشگاه فنی شهید مهاجر
عضو شورای مرکزی

امین رمضانی

امین رمضانی

دانشگاه شهرکرد
بازرس اتحادیه

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری امکان پذیر می باشد. کل حقوق این سایت متعلق به اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران می‏ باشد.