• ورود اعضاء عضویت

    ورود پنل کاربری اعضاء

    پست الکترونیک *
    گذرواژه *
    

اطلاعیه شماره 19

معرفی کادر برگزاری پانزدهمین دوره مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی‌دانشجویی مهندسی مواد:
1-  رئیس جلسه: سعید سلیمانی- عضو شورای مرکزی  و دبیر وقت اتحادیه- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
2-  نایب رئیس جلسه: سایناز ضرابی- عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته ارتباط صنعت اتحادیه- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
3-  منشی جلسه: آرمین عاشری- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
کادر اجرایی: میلاد دل‌پیشه- علی شریفی- جواد محمدعلی
دانشگاه میزبان: علم و صنعت ایران
توضیح: بدیهی است در زمان برگزاری جلسه مجمع، اعضای کادر اجرایی حق حضور در جلسه را نخواهند داشت.

اطلاعیه شماره 18

صورت جلسه و دستور جلسه مورخ 25 آبان اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد

دریافت صورت جلسه

دریافت دستور جلسه

اطلاعیه شماره 17

صورت جلسه و دستور جلسه مورخ 27 مهر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد

دریافت صورت جلسه

دریافت دستور جلسه

اطلاعیه شماره 16

صورت جلسه و دستور جلسه مورخ 13 مهر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد

دریافت صورت جلسه

دریافت دستور جلسه

اطلاعیه شماره 15

صورت جلسه و دستور جلسه مورخ 31 شهریور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد

دریافت صورت جلسه

دریافت دستور جلسه

.