• ورود اعضاء عضویت

    ورود پنل کاربری اعضاء

    پست الکترونیک *
    گذرواژه *
    

شورای مرکزی

سعید سلیمانی

دبیر پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

محمد فلکی

نائب دبیر پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

مهدی سلیمیان

عضو شورای مرکز پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

ساناز ضرابی - دبیر کمیته‌ی ارتباط با صنعت

عضو شورای مرکز پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

وحید حسینی

عضو شورای مرکز پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

مجید ماستری فراهانی - دبیر کمیته‌ی آموزش

عضو شورای مرکز پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

امید عموآقایی

عضو شورای مرکز پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

امین رنجبر

عضو شورای مرکز پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

بابک قربانیان - دبیر کمیته‌ی پژوهش

عضو شورای مشاوران پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

پوریا حسن زاده

عضو شورای مشاوران پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

روناک شوقی - دبیر کمیته‌ی امور بین‌الملل

عضو شورای مشاوران پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

احمدرضا اکبری پور - دبیر کمیته‌ی روابط عمومی

عضو شورای مشاوران پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

احسان تابش

عضو شورای مشاوران پانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

.