• ورود اعضاء عضویت

    ورود پنل کاربری اعضاء

    پست الکترونیک *
    گذرواژه *
    

شورای مرکزی

احمدرضا اکبری‌پور(دانشگاه زنجان)

دبیر هفدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی کشور

 

جواد محمد‌علی(دانشگاه علم و صنعت ایران)

نایب دبیر هفدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی کشور

 

شیوا عزیزپور (دانشگاه علم و صنعت ایران)

عضو شورای مرکز هفدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی کشور

 

سید مصطفی دانش(دانشگاه شهرکرد)

عضو شورای مرکز هفدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی کشور

 

احسان عبدی( دانشگاه امیرکبیر)

عضو شورای مرکز هفدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی کشور

 

سینا برزگر(صنعتی اصفهان)

عضو شورای مرکز هفدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی کشور

 

میلاد شادی(دانشگاه زنجان)

عضو شورای مرکز هفدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی کشور

 

محمدمهدی تقوایی (دانشگاه اراک)

عضو شورای مرکز هفدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی کشور

 

امیررضا سعیدی(دانشگاه حکیم سبزواری)

عضو شورای مشاورانبازرس هفدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

.