tenqhosting

ثبت نام نمایید

لطفا برای حساب جدید موارد زیر را تکمیل نمایید.

اطلاعات خود را به فارسی وارد نمایید.

نام
نام خانوادگی
کد ملی
آدرس ایمیل
آدرس 1
آدرس 2
شهر
استان / ناحیه
کد پستی
کشور
شماره تلفن

تلفن همراه
آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ موافقم.

اطلاعات ورود

لطفا رمزی را که می خواهید در هنگام ورود به ناحیه کاربری اتوماسیون اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی استفاده نمایید را وارد کنید. این قسمت متفاوت از نام کاربری و رمز عبور وب سایت شما می باشد.

رمز عبور
تایید رمز عبور

تایید عضویت

لطفا متنی را که در تصویر مشاهده می کنید را در قسمت زیر وارد نمایید. این قسمت برای جلوگیری از عضویت های اتوماتیک الزامی است.

Verify Image


menu

menu