تیم کمیته روابط عمومی اتحادیه

مهدی غربی

مهدی غربی

عضو کمیته روابط عمومی

زهرا رمضانی تبریزی

زهرا رمضانی تبریزی

عضو کمیته روابط عمومی

محمدحسین ارژنگی

محمدحسین ارژنگی

عضو کمیته روابط عمومی

امیرحسین جعفری

امیرحسین جعفری

دبیر کمیته روابط عمومی

سید محمد مهدی میرصادقی

سید محمد مهدی میرصادقی

عضو کمیته روابط عمومی

سینا کوشامنش

سینا کوشامنش

عضو کمیته روابط عمومی

امین رمضانی

امین رمضانی

عضو کمیته روابط عمومی

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری امکان پذیر می باشد. کل حقوق این سایت متعلق به اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران می‏ باشد.